V rámci zvýšení zabezpečení Vašeho objektu, provádíme bezpečnostní audity a následně dohlížíme nad realizací navržených opatření. Zejména se jedná o pasivní ochranu majetku (mříže, zámky, čipové systémy atd.) a aktivní ochranu majetku (kamerové systémy s dohledem, ostraha objektu apod.). Z našeho pohledu je důležitá prevence rizik a odhalení slabých míst.

Bezpečnostní audity

Díky mnohaletým zkušenostem v bezpečnostních složkách ČR a ve správě bytových domů, jsme schopni objektivně posoudit míru zabezpečení objektu a následně navrhnout řešení na míru. Zpracování auditu předchází návštěvy objektu, posouzení stávajících režimových opatření a seznámení s technickou dokumentací. Standardní součástí auditu je také služba dohledu nad realizací navrženého zabezpečení, jedná se zejména o:

  • zajištění poptávkového řízení a předložení výsledku objednateli (výbor SVJ nebo prezentace na shromáždění vlastníků)
  • dohled nad realizací vybraného řešení
  • účast na předání díla objednateli
  • doporučení návazných činností (servis, aktualizace sw, atd.)

Cena auditu se odvíjí od konkrétních požadavků a začíná na částce 15.000 Kč.

Fyzická ostraha

Zajišťujeme ostrahu objektů pracovníky s certifikátem Strážný, máme možnost zajistit ostrahu strážným se psem. Pracovníci provádějící fyzickou ostrahu jsou fyzicky zdatní a disponují potřebným vybavením. Zajišťujeme také fyzickou ostrahu na akcích a událostech (kulturní akce, sportovní události, oslavy atd.).

Ceny za hodinu ostrahy začínají na 200 Kč.

Kontrola činnosti stávající ostrahy

Provádíme nezávislou kontrolní činnost stávající ostrahy a recepce. Cílem je zjištění kvality poskytovaných služeb a jejich zlepšení.