Technické posudky nemovitosti

Provádíme technickou správu a posouzení bytových domů za účelem vytvoření plánu oprav a budoucích investic.

Naše idea je, že bytový dům/objekt se skládá z několika technologických pilířů (stavební část, ZTI, elektro, střecha, kotelna, atd.) a pro zajištění kvalitního posudku je potřeba spolupráce odborníků se specializací na jednotlivé části. My s takovými odborníky spolupracujeme a díky dlouholetým zkušenostem v oblasti správy bytových domů víme, na koho se obrátit.

Průběh posouzení stavu nemovitosti:

  • schůzka se zadavatelem, specifikace zadání a prvotní seznámení s objektem
  • seznámení s technickou dokumentací objektu
  • detailní posouzení stavu nemovitosti v rámci fyzických prohlídek objektu
  • vypracování zprávy o stavu objektu včetně návrhu oprav a investic
  • zajištění poptávkového řízení (oslovení prověřených dodavatelů, zajištění CN)
  • doporučení konkrétního dodavatele (prezentace výboru SVJ nebo shromáždění)
  • dohled nad realizací díla/oprav
  • účast na předání díla investorovi

Provádíme také kontrolu nemovitostí před koncem záruk. Výstupem je technická zpráva se soupisem vad a nedodělků. V případě sporu s developerem, zajišťujeme právní servis pro SVJ.

Cena od 15.000 Kč, finální cena se odvíjí od konkrétních požadavků zadavatele.

Posouzení činnosti správce

Na základě prohlídky objektu a dokumentace, sestavíme plán údržby a seznam revizí. Provedeme revizi technických činností poskytovaných správcem a doporučíme případné změny.

Technický dohled investičních akcí a oprav

Provádíme dohled nad realizací investičních akcí a rekonstrukcí.