Poskytujeme službu profesionálního předsedy společenství vlastníků, případně člena výboru SVJ.

Uvědomujeme si, že role statutárního orgánu SVJ je zodpovědná a zároveň mezi vlastníky neoblíbená funkce. Statutární orgán uzavírá smlouvy, rozhoduje o dění v domě, které nespadá do kompetence shromáždění, komunikuje s vlastníky a za své jednání nese odpovědnost a ručí svým majetkem. 

Díky našim dlouholetým zkušenostem ve správě bytových domů a funkcích ve statutárních orgánech se cítíme být kompetentní tyto role zastat. 

Profesionální předseda zajišťuje zejména:

 • uzavírání a revize smluv 
 • plnění usnesení shromáždění vlastníků
 • evidenci vlastníků a komunikaci s nimi 
 • informování vlastníků o činnosti statutárního orgánu a dění v domě
 • organizace shromáždění vlastníků, řízení průběhu shromáždění, zajištění prostor, hlasování a zápisu
 • ve spolupráci se správcem vypracování finančního plánu oprav a investic v domě
 • návrh výše záloh na úhradu služeb
 • vedení agendy SVJ (zápisy ze schůzí, dokumenty atd.)
 • aktivní hledání úspor a optimalizace nákladů
 • dohled nad včasným plněním závazků SVJ
 • kontrolu dluhů a jejich vymáhání
 • pravidelná kontrola objektu
 • aktivní jednání a setkávání se správcovskou společností

Proč si zvolit právě nás?

Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti správy bytových domů. Během těchto let jsme získali kontakty na ověřené dodavatele a firmy. Jsme schopni posoudit cenové nabídky na opravy a servisy. Absolvovali jsme a organizovali desítky shromáždění vlastníků. Minimálně dvakrát měsíčně provádíme kontrolu objektu a případné problémy řešíme. Našim cílem není výměna správce, ale zajištění bezproblémového chodu SVJ, kde se Vám bude dobře bydlet. Víme, že důležitá je komunikace a lidský přístup. Spolupracujeme s právníkem a notářem, díky tomu Vám pomůžeme s přípravou změny stanov spojenou s přechodem na profesionálního předsedu SVJ. Máme uzavřené pojištění odpovědnosti.  

Cena za naše služby

U každého domu stanovujeme konečnou individuálně dle velikosti a náročnosti objektu. Pro přesnou cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat.